Video

                                         
Video rất nhiều nhưng ở đây chỉ chọn lọc những gì cần thiết cho người mới tu tập.
________________________


 Nhân Quả Cánh Cửa Vô Vi

________________________

Bà Bobbie Nofflet nói về Pháp Lý Vô Vi
---------------------------------------------------------------

Lời Tự Thuật Tu Học Của Ông Lương Sĩ Hằng


video

                                            ---------------------------------------------------------------

Vấn Đạo Phần 1


video

  ---------------------------------------------------------------

Vấn Đạo Tiếp Theo và Hết


video

                                           ---------------------------------------------------------------

 Tết Vô Vi 1988 , Washington State, USA

video

 --------------------------------------------------------------- 

 Bài Giảng Khoá Bi Trí Dũng 1986 ---------------------------------------------------------------

"Trung Tín hai chữ này phải giữ..."
---------------------------------------------------------------

Bài giảng ở Montreal 1984---------------------------------------------------------------


Video Vấn Đạo 103 câu hỏi:
Alberta, Canada. 1994

 Câu   1 - 17  <<<< Bấm 

1. Thấy cảnh đẹp  2Huyền bí cảnh đẹp  3. Thế nào là đẹp?  4Nên thiêu hay chôn?  5. Lễ nghi khi chết  6Mộ ông bà  7Chúa có hiện hữu không   8. Đại diện của Thượng Đế  9Lời Chúa  10. Cùng tin Chúa tin Phật một lượt   11Nghịch luật trời  12.  Thiền lâu hơn  13Nước đá chữa bệnh  14Dời mộ  15Bị hiếp đáp  16. Đại từ bi  17. Diện mạo của hồn

  Câu 18 - 46

96. Giải Bùa  97. Soi căn người khác  98. Thiền xong thấy nóng nãy. Nhà gần nghĩa địa  99. Xuất hồn la cà cõi Địa Tiên  100. Thiền nhảy mũi hoài  101.  Tại sao hồn đau khổ ở địa ngục? 102.  Cúng cơm cha chồng 103.   (đang chép)


---------------------------------------------------------------

Video Vấn Đạo 90 câu hỏi:
Alaska, USA. 1998

                  Câu   1 - 30     <<<< Bấm   

 Câu 31 - 52        

 Câu 53 - 72        

 Câu 73 - 89        

 Câu 89 - 90        
                                                  Kết thúc và chụp hình lưư niệm

---------------------------

Khóa Học Kinh A Di Đà 1986
------------------

Ông Tám tiếp bạn đạo Hà Nội ------------------

Phải Tự Tu------------------

 Con Muốn Tự Tử---------------------

Vấn Đạo Tại Úc Châu 1986----------------------


Hành Giả Trao Đổi Tu Học, Úc 1986
----------------------

Thuyết Giảng Tại Bỉ Quốc 1986

----------------------
Thiền Ca
tThơ/Lời: Lương Sĩ Hằng
Phổ Nhạc: Hoàng Thi Thơ, Quách Vĩnh Thiện, bạn đạo Vô Vi
Hoà Âm: Hoàng Thi Thi
Ca Sĩ: Ý Lan, Thanh Tuyền, Sơn Tuyền, Diễm Liên, Sơn Ca, Mỹ Huyền,
Ái Vân, Hương Lan, Thanh Hà, Tú Lan, Lê Thành, Bùi Thiện, Duy Quang(Kéo cái thanh bên phải để nghe các bài kế tiếp)


----------------------
Hướng Dẫn Soi Hồn 1993

----------------------

Vấn Đạo tại Thiền Viện Hai Không, USA 1994
----------------------
Trên Đường Hoằng Pháp
-------------------------
Vấn Đạo 1995 Montreal, Canada
-------------------------
Giảng tại Nam Cali, 1985
-------------------------
Vấn Đạo Canada, 1994