Sunday, August 14, 2011

II. Giới Thiệu Pháp Lý Vô ViII. Giới Thiệu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp


       Hôm nay, tôi xin trình bày một phương pháp mà tôi đã thực hành. Cái đó gọi là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (PLVVKHHBPP). Lúc đầu, tôi cũng không hiểu tại sao nó có cái tên dài như vây. Sau này thực hành mới thấy nó đúng như vậy, không thể thay đổi chữ nào trong đó.

Tại sao gọi là Pháp Lý? vì nó là một phương pháp có cơ sở, đường lối phát triển thể xác và tâm linh rất rõ rệt. Bước vào Pháp Lý là chấp nhận làm đúng nguyên tắc, không được thêm bớt hay sửa đổi bất cứ gì. Nó đã đươc hoàn chỉnh đến mức tối đa của người đi trước. Chúng ta y theo đó mà làm thì sẽ đạt thành. Pháp Lý là một công thức giải bỏ sự phức tạp của nội tâm và trị bịnh.

Vô Vi là hành giả phải bước về Không, buông bỏ không ôm chuyện không cần làm. Xét rằng rốt cuộc cũng quay về không cho nên tìm vào tâm thức mà khai thác. Tâm thức thì vi diệu, không hình sắc và kích thước. Nhỏ nhất cũng là lớn nhất.

Khoa Học là thấy cái trật tự khoa hoc trong vũ trụ cho đến sự sắp đặt trong bản thể đều giống nhau. Tất cả đều là một bộ máy mà chính mình phải nghiên cứu rồi gạn lọc lấy ra tinh túy.

Huyền Bí là thực hành sâu vô bên trong, càng thấy sự mầu nhiệm của Tâm mình, nó là một sức mạnh vô địch nếu mình làm đúng cách.

Phật Pháp là một đường lối sửa lại cho cân bằng thể xác lẫn tinh thần. Điều chỉnh lại ngũ hành âm dương để quân bình lại cuộc sống hiện tai. Phật là làm chủ tiểu vũ trụ và từ đó thăng hoa lên.

       Trước hết là mình mượn pháp mà sửa lại Tâm Tánh cho đúng. Tâm bất chánh cộng với cái Tánh xấu nhiều quá là sẽ nghịch với thiên nhiên thì luồng điển sẽ rối loạn. Giống như một cơ chế quốc gia, người trên bất chánh, tạo ra một xã hội vô kỷ luật thì đất nước không thể phát triển được. Vì vậy, dụng cái pháp mà sửa lại tâm tánh trước. Phép Soi Hồn là kỹ thuật để làm việc này. Từ đó, tánh tình mình dần dà thay đổi, càng ngày càng hiểu mình rõ hơn và mỗi ngày sửa một chút, đó là khoa học, là kỹ thuật canh tân. Khi Tâm Tánh đã thuận với Trời rồi lúc đó mình mới đủ thanh tịnh để chiêm nghiệm sự huyền bí của cơ tạng và thần kinh, và bắt đầu phát triển tới vô cùng để tiến tới phật pháp, tâm và thân đồng nhịp với nhịp đập của vũ trụ. Đi tới đây mới thấy mình thật sự không phải từ trái đất này. Lúc đó mình mới thật sự có chủ quyền. Đó là từng bước mà người hành pháp này phải bước qua.

       Nếu muốn tìm tòi một triết lý để lý luận thì phương pháp này sẽ không giúp bạn đạt được điều đó vì pháp này là một công thức thực hành giúp chúng ta phục hồi lại cơ tạng và quân bình lại thần kinh. Không rước những lý thuyết vòng vo nữa mà mỗi đêm công phu để đọc kinh sống, đối diện trực tiếp với cái tâm tánh phức tạp gút mắt trong lòng và từ từ thay đổi nó.


Sơ Lược Nguồn Gốc:

       Pháp Lý Vô Vi được phát minh bởi cụ Đỗ Thuần Hậu khoảng 60 năm về trước. Năm 1957, Ông Lương Sĩ Hằng nương theo công thức căn bản đó và đã tiến rất xa, nâng phương pháp này lên cao đến tột đỉnh. Lúc phát minh ra công thức này, cụ Đỗ Thuần Hậu chủ ý tập trung ở đầu mũi. Sau này, Ông Lương Sĩ Hằng khám phá ra nơi huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu chính là thiên môn đưa điển hồn người tập đi thẳng về Trung Tâm Sinh Lực của vũ trụ. Bách Hội, chính là cửa ngõ của tiểu thiên địa bản thể để câu thông với Đại Thiên vũ trụ... Nó còn là trung tâm Y Dược của cơ thể. Hành giả xử dụng nơi đó sẽ giải quyết được tất cả sự phức tạp của trí óc, tánh tình sẽ thay đổi tốt hơn, hiếm khi bịnh hoạn, tự làm y sĩ trị bịnh nan y của tâm lẫn thân, và tâm linh sẽ phát triển tuỳ theo khả năng của hành giả.

       Suốt hơn 50 năm hướng dẫn Pháp lý Vô Vi cho mọi người, ông Lương Sĩ Hằng đã lưu lại hàng ngàn băng giảng, video. Ông đã truyền ra thêm Pháp Luân Chiếu Minh, Phép Mật Niệm Lục Tự, Thể Dục Trợ Luân, Chưởng Hưởng Dưỡng Khí, Kính Vô Vi, và Mật Niệm Bát Chánh. Các Hội Ái Hữu Vô Vi khắp thế giới cũng đã phát tâm ấn tống rất nhiều tài liệu, kinh sách, CD, Video để hỗ trợ cho người đi sau.

      Nếu đọc giả muốn tìm hiểu thêm về lịch sử của PLVV thì vào các website trên mạng sẽ nói rõ hơn. Ở đây, tôi chỉ tập trung về phương pháp công phu theo kinh nghiệm cá nhân để tất cả mọi người đều có thể thực hành qua mạng internet, nhất là dành cho các bạn tại Việt Nam đã không có cơ hội biết đến.